Hem » Museum » Museum of the Americas

Museum of the Americas

Museum of the Americas är ett nationellt museum som består av arkeologiska, konstnärliga och etnografiska samlingar från den amerikanska kontinenten. De flesta föremål kommer från Central- och Sydamerika men det finns även föremål från norra delen av den amerikanska kontinenten. Det finns över 25 000 föremål och konstverken sträcker sig från äldre stenåldern fram till idag. Museet har även tillfälliga visningar utöver den fasta konsten som finns.

Konstsamlingen flyttades till den nuvarande byggnaden år 1962. Innan dess hade samlingen varit utställd på det arkeologiska nationalmuseet. Samlingen kan delas in i fem olika områden och dessa är Medvetenhet om Amerika, Verkligheten av Amerika, Samhälle, Religion och Kommunikation. Exempelvis handlar området Kommunikation om många av de olika inhemska språken i Amerika. Här redovisas hur språket har ändrats från symboler till det skrivna ordet samt hur språket har förmedlats. Det gemensamma för områdena är att utställningarna skildrar de olika samhällena som har erövrat kontinenten sedan förhistorian samt deras trosförställningar och myter. Museet består också av arkeologiska fynd som kan berätta hur människan levde på den tiden.

Museum of the Americas är inte bara ett museum med samlingar utan här hålls även konferenser, seminarier och kurser. Det finns aktiviteter i form av dans och teater. Museet är öppet från tisdagar till söndagar. Inträdet är gratis på söndagar, övriga dagar kostar det cirka 3 euro med reducerat pris för vissa målgrupper (exempelvis barn). Museet är beläget vid Avenida Reyes Católicos i Madrid. Till Museum of the Americas kan du ta dig med buss eller med tunnelbanan vars station heter Moncloa Station.

Kommentera artikeln

Namn: *
Email: *
Din email kommer ej publiceras.
Kommentar: *
Validering:
Fyll i bokstäverna i rutan.